Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6004
Title: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập địa lí 12 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển năng lực
Authors: Nguyễn, Văn Thái
Đậu, Thị Hòa
Hồ, Phong
Keywords: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Địa lí 12
Trường Trung học Phổ thông
Đà Nẵng
Định hướng phát triển năng lực
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6004
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThai.TT.pdfTóm tắt816.46 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThai.TV.pdfToàn văn18.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.