Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6003
Title: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Authors: Đoạn, Chí Cường
Trần, Ngọc Sơn
Nguyễn, Văn Khánh
Keywords: Hàm lượng kim loại nặng trong gạo
Vùng sản xuất nông nghiệp
Quảng Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2014-11
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6003
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanChiCuong.TT.pdfTóm tắt506.55 kBAdobe PDFView/Open
DoanChiCuong.TV.pdfToàn văn3.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.