Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6001
Title: Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Phạm, Huy Thành
Nguyễn, Văn Hoàn
Lê, Đức Tâm
Trần, Thị Hồng Minh
Lê, Bích Lãnh
Keywords: Phật giáo
Đời sống tinh thần của nhân dân
Người dân Đà Nẵng
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6001
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHuyThanh.TT.pdfTóm tắt396.42 kBAdobe PDFView/Open
PhamHuyThanh.TV.pdfToàn văn8.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.