Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5999
Title: Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram - Ứng dụng nâng cao hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt tự động
Authors: Phạm, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Lệ Quyên
Võ, Duy Thanh
Keywords: Phương pháp phân cụm từ
Phương pháp phân tích nhóm
Đồ thị dendrogram
Phương pháp phân loại văn bản tiếng Việt tự động
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5999
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMinhTuan.TT.pdfTóm tắt1.38 MBAdobe PDFView/Open
PhamMinhTuan.TV.pdfToàn văn11.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.