Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5987
Title: Nghiên cứu phân tích định tính, định lượng DNA bằng sensor điện hóa ứng dụng trong phân tích y sinh và kiểm định thực phẩm
Authors: Nguyễn, Bá Trung
Ngô, Minh Đức
Phạm, Hữu Hùng
Nguyễn, Văn Khoái
Keywords: DNA
Y Sinh
Kiểm định thực phẩm
Điện hóa
Issue Date: 2012-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5987
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBaTrung.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.