Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5986
Title: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và sử dụng viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp
Authors: Hoàng, Ngọc Đồng
Nguyễn, Đức Minh
Nguyễn, Quốc Huy
Ngô, Phi Mạnh
Nguyễn, Thành Văn
Thái, Tấn Hòa
Keywords: Năng lượng sinh khối
Phế thải nông nghiệp
Issue Date: 2012-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5986
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangNgocDong.TV.pdfToàn văn6.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.