Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5985
Title: Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Liên
Trần, Niên Tuấn
Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Khách sạn
Du lịch
Mùa thấp điểm
Đà Nẵng
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5985
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiLien.TT.pdfTóm tắt652.32 kBAdobe PDFView/Open
LeThiLien.TV.pdfToàn văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.