Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5984
Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên ngành kiểm toán
Authors: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Phạm, Kim Ngọc
Võ, Thị Lan
Keywords: Đào tạo thực hành kiểm toán báo cáo tài chính
Cơ sở dữ liệu kiểm toán
Ngành Kiểm toán
Sinh viên
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5984
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiNgocTrai.TT.pdfTóm tắt240.35 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiNgocTrai.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.