Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5980
Title: Nghiên cứu tạo biochar từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp vi sinh vật làm phụ gia cải tạo đất
Authors: Nguyễn, Thị Minh Xuân
Phạm, Thị Kim Thảo
Đặng, Đức Long
Võ, Công Tuấn
Tạ, Ngọc Ly
Keywords: Phụ phẩm nông nghiệp
Biochar
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5980
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhXuan.TV.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.