Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5976
Title: Nghiên cứu dự án báo dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu
Authors: Tô, Thúy Nga
Lê, Hùng
Keywords: Hệ thống hồ chứa phòng lũ
Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5976
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToThuyNga.TT.pdfTóm tắt413.35 kBAdobe PDFView/Open
ToThuyNga.TV.pdfToàn văn2.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.