Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5974
Title: Cải thiện chất lượng bê tông nhựa bằng cốt sợi thủy tinh
Authors: Nguyễn, Biên Cương
Lê, Đức Châu
Huỳnh, Văn Quang Vinh
Bùi, Văn Ba
Lý, Quang Huy
Mai, Triệu Quang
Bùi, Hồng Trung
Keywords: Bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5974
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBienCuong.TV.pdfToàn văn3.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.