Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5973
Title: Nghiên cứu triển khai ứng dụng vật liệu tại chỗ trong xây dựng tường chắn đất có cốt đạt tiêu chuẩn quốc tế có xét đến tuổi thọ phục vụ của công trình
Authors: Châu, Trường Linh
Mai, Triệu Quang
Phạm, Hồng Nhân
Lý, Hồng Lập
Lê, Minh Tuấn
Nguyễn, Hải Hoàng
Keywords: Tường chắn đất có cốt
Issue Date: 2013-01-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5973
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauTruongLinh.TV.pdfToàn văn10.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.