Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5972
Title: Nghiên cứu quá trình hóa khí than và thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ thí nghiệm
Authors: Trần, Thanh Sơn
Nguyễn, Thanh Phong
Dương, Ngọc Chinh
Lê, Phương Bình
Lâm, Giang
Keywords: Hóa khí than
Lò hòa khí
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5972
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhSon.TT.pdfTóm tắt2.99 MBAdobe PDFView/Open
TranThanhSon.TV.pdfToàn văn3.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.