Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5960
Title: Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ
Authors: Vũ, Thị Duyên
Đinh, Văn Tạc
Võ, Thị Kiều Oanh
Keywords: Dung dịch mạ điện nickel
Axit hữu cơ
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5960
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiDuyen.TT.pdfTóm tắt738.5 kBAdobe PDFView/Open
VuThiDuyen.TV.pdfToàn văn6.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.