Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5958
Title: Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống nứt ở tuổi sớm trong bê tông xỉ khối lớn
Authors: Huỳnh, Phương Nam
Đỗ, Thị Phượng
Nguyễn, Văn Quang
Keywords: Bê tông xỉ lò cao
Bê tông ở tuổi sớm
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5958
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhPhuongNam.TT.pdfTóm tắt2.29 MBAdobe PDFView/Open
HuynhPhuongNam.TV.pdfToàn văn15.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.