Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5953
Title: Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong trường hợp thông tin các tiêu chí và các phương pháp không chính xác
Authors: Nguyễn, Văn Hiệu
Keywords: Dây truyền sản xuất
Hệ thống sản xuất
Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5953
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu.TV.pdfToàn văn2.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.