Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5842
Title: Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Như Thúc
Nguyễn, Khắc Tiệp
Lâm, Quốc Hiếu
Keywords: Xử lý bã thải trồng nấm
Nuôi trồng nấm
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5842
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanNhuThuc.TT.pdfTóm tắt834.88 kBAdobe PDFView/Open
PhanNhuThuc.TV.pdfToàn văn5.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.