Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5841
Title: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ
Authors: Trương, Công Quỳnh
Lê, Văn Thuyết
Lê, Đức Thoang
Bành, Đức Dũng
......
Keywords: Vành chính qui Von Neumann
Môđun nội xạ chính
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5841
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongCongQuynh.TT.pdfTóm tắt271.85 kBAdobe PDFView/Open
TruongCongQuynh.TV.pdfToàn văn2.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.