Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5840
Title: Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014-2015
Authors: Nguyễn, Đăng Quốc Chấn
Trần, Thanh Điệp
Lê, Kim Thanh
Võ, Thị Thúy Kiều
Keywords: Sức khỏe
Bệnh tật
Sinh viên năm nhất
Đại học Đà Nẵng
Năm học 2014 - 2015
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5840
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDangQuocChan.TT.pdfTóm tắt605.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDangQuocChan.TV.pdfToàn văn18.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.