Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5542
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình ONETV của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Văn Thắng
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ truyền hình ONETV
Công ty Cổ phần FPT Telecom
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5542
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanThang.TT.pdfTóm tắt1.22 MBAdobe PDFView/Open
PhanVanThang.TV.pdfToàn văn1.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.