Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5073
Title: Biện pháp quản lý công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Kim Oanh
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Quản lý công tác sinh viên
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Giáo dục đại học
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5073
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt392.65 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.125.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.