Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4364
Title: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật của sinh viên trường cao đẳng công nghệ trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Vũ
Đoàn, Chí Thiện
Trần, Đình Mười
Ngô, Văn Công
Keywords: Sinh viên
Vi phạm pháp luật
Trường cao đẳng công nghệ
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4364
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn văn560.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt169.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.