Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4171
Title: Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Hồ, Vy Phương
Advisor: Nguyễn, Khoa Lân
Keywords: Cây rau
Hòa Vang
Quảng Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4171
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn57.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdf169.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.