Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/388
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện: thực trạng và giải pháp
Authors: Ngô, Quang Sơn
Keywords: Quản lý Giáo dục
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Khoa học Giáo dục số 44 tháng 5 - 2009. Tr.39-43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/388
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0009.pdf8.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.