Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3880
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Trị
Authors: Lê, Thị Tuyết Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3880
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn Văn645.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfToàn Văn211.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.