Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3502
Title: Nghiên cứu và ứng dụng gia công các đường cong và bề mặt gẫy trên máy CNC
Authors: Trần, Minh Chính
Keywords: Gia công trên máy CNC
Cơ khí
Issue Date: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3502
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDinhChin01.pdfMục lục421.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.