Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3498
Title: Nghiên cứu khả năng thông hành và phạm vi sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam
Authors: Phan, Cao Thọ
Keywords: Tín hiệu giao thông
Nút giao thông
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3498
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanCaoTho04.pdfMục lục383.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.