Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3493
Title: Đánh giá mức độ thích nghi của tài nguyên đất huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững
Authors: Nguyễn, Văn Nam
Keywords: Tài nguyên đất
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3493
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgyuyenVanNam04.pdfMục lục796.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.