DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3482

Nhan đề: Hoàn thiện thư viện phần mềm : các dạng đường phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam sử dụng trong AutoCAD 2000-2002
Tác giả: Nguyễn, Độ
Từ khoá: Thư viện phần mềm
AutoCAD
Năm xuất bản: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3482
Appears in Collections:Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NguyenDo03.pdfMục lục408,17 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback