Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3480
Title: Nghiên cứu một số vấn đề tính toán thủy văn công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô
Authors: Nguyễn, Biên Cương
Keywords: Thủy văn công trình
Thoát nước trên đường ô tô
Issue Date: 1999
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3480
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBienCUong99.pdfMục lục269.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.