Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3474
Title: Khảo sát tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông ở một số môi trường thuộc khu vực thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Minh Đức
Keywords: Ăn mòn của cốt thép
Bê tông cốt thép
Issue Date: 1997
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3474
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeMInhDUc97.pdfMục lục254.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.