DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3469

Nhan đề: Vấn đề sử dụng thành ngữ trong tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của L. Tolxtoi
Tác giả: Dương, Quốc Cường
Từ khoá: Thành ngữ tiếng Nga
Tolxtoi
Chiến tranh và hòa bình
Tiếng Nga
Năm xuất bản: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3469
Appears in Collections:Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DuongQuocCuong03.pdfMục lục238,79 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback