Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3442
Title: Thực trạng khai thác và phương hướng phát triển sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Quang Đoàn
Keywords: Tài nguyên nước
Issue Date: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3442
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangDoan01.pdfMục lục297.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.