Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3437
Title: Ảnh hưởng của các kiểu (quy mô) gia đình đến sự định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hoàng Hải
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Giáo dục trẻ em
Dân cư nghề biển
Issue Date: 2000
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3437
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangHai00.pdfMục lục317.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.