DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3437

Nhan đề: Ảnh hưởng của các kiểu (quy mô) gia đình đến sự định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Hải
Nguyễn, Thị Nguyệt
Từ khoá: Giáo dục trẻ em
Dân cư nghề biển
Năm xuất bản: 2000
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3437
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NguyenHoangHai00.pdfMục lục317,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback