Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3424
Title: Quản lý toàn diện cán bộ và sinh viên trên mạng vi tính
Authors: Hoàng, Ngọc Đồng
Nguyễn, Hoàng Việt
Keywords: Quản lý nhân sự
Mạng vi tính
Giáo dục đại học
Issue Date: 1999
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3424
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangNgocDong99.pdfMục lục126.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.