Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3415
Title: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vi lượng canxi và magie bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phương pháp F - AAS)
Authors: Bùi, Xuân Vững
Giang, Thị Kim Liên
Keywords: Vi lượng canxi
Vi lượng magie
Phương pháp quang phổ
Phương pháp F-AAS
Issue Date: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3415
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiXuanVung01.pdfMục lục852.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.