DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3415

Nhan đề: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vi lượng canxi và magie bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phương pháp F - AAS)
Tác giả: Bùi, Xuân Vững
Giang, Thị Kim Liên
Từ khoá: Vi lượng canxi
Vi lượng magie
Phương pháp quang phổ
Phương pháp F-AAS
Năm xuất bản: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3415
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BuiXuanVung01.pdfMục lục852,6 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback