Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3336
Title: Quản lý chất lượng cà phê nhân xô tại công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Hà Lan Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trịnh Thanh Nguyên
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý chất lượng
Cà phê
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3336
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn777.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt242.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.