Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3319
Title: Nghiên cứu thành phần và phản ứng chuyển hóa hợp chất hóa học của hạt điều nhuộm miền trung, Tây Nguyên
Authors: Đào, Hùng Cường
Keywords: Hạt điều nhuộm
Hợp chất hóa học
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3319
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Hung Cuong2.pdfMục lục767.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.