Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3318
Title: Nghiên cứu pha chế và thử nghiệm chế phẩm hóa học có sử dụng hợp chất thiên nhiên để nâng cao chất lượng gỗ
Authors: Đào, Hùng Cường
Keywords: Chế phẩm hóa học
Chất lượng gỗ
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3318
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Hung Cuong.pdfMục lục3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.