Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3316
Title: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Xuân Tiến
Hà, Quang Thơ
Nguyễn, Thị Hải Đường
Keywords: Nguồn nhân lực
Hành chính công
Issue Date: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3316
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Xuan Tien.pdfMục lục3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.