Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3314
Title: Xây dựng hệ thống bài tập trên ngữ liệu ca từ để giảng dạy sinh động, hiệu quả hơn phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học
Authors: Trương, Thị Diễm
Nguyễn, Chính
Hoàng, Thị Hường
Keywords: Tiếng Việt
Từ loại
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3314
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thi Diem.pdfMục lục2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.