Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3310
Title: Nghiên cứu việc kiểm tra và đánh giá kỹ năng thực hành ngữ pháp của sinh viên giai đoạn đầu khoa tiếng Nga trường đại học ngoại ngữ, đại học Đà Nẵng theo quan điểm thực hành giao tiếp
Authors: Trịnh, Thị Thái Hòa
Keywords: Ngữ pháp tiếng Nga
Giáo dục đại học
Giao tiếp
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3310
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thi Thai Hoa.pdfMục lục4.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.