Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3305
Title: Phương hướng đổi mới và hoàn thiện chính sách thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
Authors: Phan, Trọng An
Văn, Ngọc Đàn
Keywords: Chính sách thương mại
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3305
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Trong An.pdfMục lục3.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.