Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3304
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và phổ biến thông tin khoa học tại đại học Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Thu Nga
Nguyễn, Ngọc Chinh
Bùi, Văn Phúc
Trịnh, Trung Hải
Keywords: Công nghệ thông tin
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3304
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thu Nga.pdfMục lục2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.