Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3303
Title: Nghiên cứu phức chất vi lượng - đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng (Seasamum indicum L.) trồng tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Văn Hai
Keywords: Chất vi lượng
Đất hiếm
Cây vừng
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3303
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Hai2.pdfMục lục3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.