Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3297
Title: Nghiên cứu phương pháp phân tích hàm lượng NO3-, PO4/3- trong môi trường nước. Áp dụng để xác định hàm lượng NO3-, PO4/3- và đánh giá sự phú dưỡng trong các ao, hồ tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Hà
Keywords: Môi trường nước
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3297
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Ha.pdfMục lục4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.