Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3294
Title: Phương hướng và biện pháp phát triển công nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Như Liêm
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Phát triển công nghiệp
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3294
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Nhu Liem.pdfMục lục4.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.