Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3287
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng (seasamum indicum L.) ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Nước dừa
Cây vừng
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3287
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tan Le.pdfMục lục2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.