Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3286
Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Quản trị nhân sự
Kinh tế tư nhân
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3286
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quoc Tuan.pdfMục lục3.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.