DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3278

Nhan đề: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng
Tác giả: Ngô, Văn Dưỡng
Huỳnh, Văn Kỳ
Hạ, Đình Trúc
Phạm, Văn Kiên
Lê, Đình Dương
Từ khoá: Thiết bị phân phối điện
Kỹ thuật điện
Năm xuất bản: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3278
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ngo Van Duong.pdfMục lục1,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback