Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3278
Title: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng
Authors: Ngô, Văn Dưỡng
Huỳnh, Văn Kỳ
Hạ, Đình Trúc
Phạm, Văn Kiên
Lê, Đình Dương
Keywords: Thiết bị phân phối điện
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3278
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Van Duong.pdfMục lục1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.